Ohjeita

Katiska on yksi yleisimmin käytetyistä pyyntivälineistä kalojen ja rapujen pyydystämiseen. Tässä on yleinen ohje siitä, miten käyttää katiskaa:

  1. Valitse sopiva sijainti: Etsi vesistö, jossa haluat käyttää katiskaa. Valitse paikka, jossa uskot olevan kalaa tai rapuja. Hyviä paikkoja voivat olla esimerkiksi jokien tai järvien pohjukat, kivikkoiset alueet tai paikat, joissa veden virtaus on hidasta.
  2. Valmistele katiska: Avaa katiska ja tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa. Varmista, että solmut ja köydet ovat kiinni ja että katiska on ehjä.
  3. Aseta syötti: Katiskassa voi käyttää syöttiä. Voit käyttää erilaisia syöttejä, mutta WEKE-Houkutus syötti toimii parhaiten. Syötti houkuttelee kalaa tai rapuja katiskaan.
  4. Kiinnitä katiska: Kiinnitä katiska vedenpinnan lähelle esimerkiksi kivien tai muiden kiinteiden esineiden avulla. Varmista, että katiska on tukevasti paikoillaan ja ettei se liiku virtauksen mukana.
  5. Tarkista paikallislait: Tarkista paikalliset kalastussäännöt ja -määräykset. Joillakin alueilla saattaa olla rajoituksia katiskan käytölle, kuten minimikokoja tai pyyntirajoituksia. On tärkeää noudattaa näitä sääntöjä ja varmistaa, että kalastat laillisesti.
  6. Tarkasta ja huolla säännöllisesti: Palaa katiskalle säännöllisin väliajoin tarkistaaksesi pyyntituloksen ja huoltaaksesi katiskaa tarvittaessa. Noudata paikallisia sääntöjä pyyntivälineiden tarkastamisesta ja poistamisesta vesistöstä.

On tärkeää huomioida, että nämä ovat yleisiä ohjeita, ja tarkat käyttötavat voivat vaihdella alueittain ja kalastussääntöjen mukaan. Muista aina noudattaa paikallisia kalastusmääräyksiä ja kunnioittaa ympäristöä pyydystäessäsi vesieläimiä.